Er du klar til GDPR?

Er du i tvivl om, hvor GDPR påvirker dine nyhedsbreve? Så er du ikke alene. Med Peytz Mail behøver du ikke frygte søvnløse nætter. Vi har styr på det allerede nu.

25. maj 2018 – det er den dag, hvor EU’s nye persondatafordning (måske bedre kendt som GDPR) træder i kraft. Og det er fra den dag, du skal sikre, at du håndterer personhenførbare data sikkert og korrekt.

Hvis du i dag sender nyhedsbreve ud (og det gør du helt sikkert), så har du nok allerede gjort dig overvejelser om, hvilke konsekvenser persondataforordningen får for dig.

Og med rette, for det får konsekvenser, og du skal helt sikkert gøre noget (måske meget) anderledes.

Alene det faktum at du sender til en mailadresse betyder, at du behandler personhenførebare data – og dermed er omfattet af den nye forordning. Hvis du samtidig indsamler flere informationer om dine modtagere (og det gør de fleste for at få det optimale ud af deres mailkommunikation), f.eks. postnummer, interesse og måske navn, så er det endnu vigtigere, at du gør det hele rigtigt.

Hos Peytz & Co har vi det sidste år forberedt os på de krav, den nye persondata stiller til os som databehandler og til dig som dataansvarlig.

Få en databehandleraftale

At gøre det rigtigt kan være noget så enkelt som at vide, hvor disse informationer lagres, og hvem der har adgang til dem – samt at dokumentere dette.

Bruger du en mailservice, der ikke hører hjemme i Danmark eller EU, men f.eks. i USA, skal du sikre dig, at det er OK, at de kan behandle data uden for EU.

Du skal også sikre dig, at du har en databehandleraftale eller måske tilmed en dataunderbehandleraftale, hvis det er tilfældet.

Som et af de første digitale bureauer har Peytz & Co for længst lavet en databehandleraftale med vores kunder. En databehandleraftale med Peytz & Co om udsendelse af mail sikrer dig, at der er en klar aftale, om hvordan dine kunders data behandles: Både du og vi ved, hvad der skal gøres med jeres data, og hvordan de skal behandles.

Samtidig har Peytz & Co har indgået databehandleraftaler med alle vores vores danske og internationale partnere, der er med til at sikre infrastrukturen på Peytz Mail. Alt sammen for sikre dig, at du som bruger af Peytz Mail kan være tryg ved at dine kunders data behandles efter forskrifterne. Alle vores nyhedsbrevskunder behøver ikke frygte GDPR – Peytz Mail har styr på det.

JVN DEBUG1
content === false
content stored
1
JVN DEBUG2
content === false
content stored
1
JVN DEBUG3
content === false
content stored
1